Všetky príspevky Martin Hronec

2 percentá aj tento rok

Vážení priatelia a priaznivci folklóru a kultúry, darovaním 2% pre folklórnu skupinu ŠAJBANIA, môžete podporiť udržiavanie tradícií a zvykov v našej obci Strelníky.

Za podporu vopred ďakujeme.

Ako na to:
• Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“. Tlačivo dostanete od nás alebo si ho môžete stiahnuť zo stránok obce alebo tu:
https://www.dvepercenta.sk/details.php?organizationID=28167
• Tlačivo spolu s „Potvrdením o zaplatení dane“, ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa, doručte najneskôr do 21.4.2023 folklórnej skupine Šajbania alebo do 30.4.2023 na daňový úrad v mieste bydliska.

Kontakt:
Skúšky Fsk sa konajú každý utorok o 19:00 v prístavbe KD, kde dostanete informácie aj tlačivo alebo na tel. číslach:
0905 325 521 p. Hronec
0944 273 073 p. Majer