Zvyky a tradície na Šajbe: Na Ondreja.

Odjakživa sa naši starí otcovia a staré matere riadili podľa matky prírody, slnka, mesiaca. Žili v symbióze s prírodou, načúvali jej varovaniam, snažili sa jej prispôsobiť. Svoj život a zvyky riadili podľa ročných období, ale aj podľa mien. Sú mená, ktoré sú v ľudových zvykoch dôležité viac, iné menej. Podľa jednotlivých mien sa počas roka robili činnosti viazané práve k tomuto konkrétnemu menu. Napríklad na Ďura sa vyháňali ovce, na Jána sa kládli ohne, na Anny sa robili bály a na Demetera sa mitrovalo, na Mateja sa triasli stromy, na Luciu vymetali kúty…a tak ďalej.

Dnes sa chcem trochu viac venovať menu, ktoré za malú chvíľu budeme sláviť, a to Ondrejovi. Ondrej bol dôležitý pre „mladie diouke, kerie sa kceli dozvedieť akího budú mať muža“. Preto sa na Ondreja zišli u „daktorej v komore“ a hádali meno alebo remeslo nastávajúceho. Varili halušky, do ktorých ukryli mená chlapcov. Ktorá haluška pri varení vyplávala ako prvá, tá predpovedala meno vyvoleného.

Ďalším zvykom bolo liatie olova. Potrebovali na to hrniec alebo „kastról“ s vodou, ktorý položili do stredu komory na stôl a kľúč. Olovo roztopili nad ohňom, obstáli stôl a s rýmovačkou
„Ondreju, Ondreju, pre ťeba olovo leju, daj mi, bože, znať, s kím ja budem pri sobáši stáť.“ a vyliali olovo cez kľúč do studenej vody. To vo vode stuhlo a vytvorilo určitý tvar, z ktorého sa potom „diouke“ snažili vyčítať, aký mládenec pripadne tej, ktorá olovo vyliala. Tak napríklad, keď sa výtvor podobal na podkovu, dostane kováča, ak na ihlu, bude mať krajčíra, a podobne. Takto sa všetky v liatí povymieňali, aby sa dozvedeli, čo ich čaká.

Tento pekný zvyk sme sa rozhodli oprášiť aj my v našej folklórnej skupine Šajbania. Myslím, že našim dievčatám sa to veľmi pekne podarilo a tak sme s ním pred pár rokmi vystúpili aj pred našimi občanmi.

Lenže ten čas tak rýchlo letí, tak sme sa rozhodli si tento pekný zvyk zopakovať. Budeme radi, ak sa aj vy šajbania pridáte k nám a prídete si to vyskúšať s nami. Mladší liať, a tí starší poradiť a skontrolovať, či to robíme dobre.

Našou ambíciou je obnovovať zvyky a tradície našich predkov, aj tie menej známe a už aj skoro zabudnuté. Keďže najbližšie v kalendári je Ondrej, tešíme sa na stretnutie s Vami pri liatí olova a varení halušiek. Dovidenia na Ondreja priatelia.