Tak Šajba či Strelníky?

Názov našej obce sa v priebehu storočí menil. Spočiatku to bola Sayba, od roku 1629 Saiba, v roku 1786 bol názov upravený
na Schajba a napokon od roku 1920 Šajba. Foneticky to bola stále
tá istá Šajba, líšil sa len prepis názvu.

Dňa 26. júna 1948 došlo prvýkrát k zásadnej zmene a Šajba už nebola Schajbou, Saibou ani Saybou, ale Strelníkmi. K premenovaniu sa pristúpilo na základe vyhlášky Povereníctva vnútra o zmenách úradných názvov miest, obcí a osád z roku 1948. Spolu so Šajbou bolo premenovaných ďalších 701 slovenských obcí – napr. Parkan na Štúrovo, Koterbachov na Bernolákovo a pod. Dôvodom boli najmä protinemecké a protimaďarské povojnové nálady, vďaka ktorým na viacerých miestach krajiny vypukol tento „premenovávací“ ošiaľ. Nové názvy boli prideľované podľa rôznych kľúčov. Napr. obce v Nitrianskom kraji dostávali názvy po významných osobnostiach z čias Veľkej Moravy (Mojmírovce, Svätoplukovo či Rastislavovce). Na niektorých miestach sa nový názov volil aj hlasovaním.

Ako ale vzniklo súčasné pomenovanie našej obce? Návrh vraj v  roku 1948 spracoval so súhlasom miestneho národného výboru miestny evanjelický farár, Ján Ctibor Handzo. Môžeme za ním hľadať symboliku z našej histórie – názov Strelníky je najpravdepodobnejšie odvodený od slova „strelec“, keďže našu obec v minulosti obývali najmä strelci, obrancovia, ktorí chránili banské kráľovské mesto Ľubietovú. S istotou to ale povedať nevieme, keďže dokumenty, ktoré by o tom svedčili sa nám nezachovali a aj v obecnej kronike je o tom len stručná zmienka.

Pôvodný názov obce je však stále živý a s veľkou obľubou sa používa dodnes. Používajú ho mladšie aj staršie ročníky, dokonca aj turisti, ktorí si v autobuse vypýtajú lístok na Šajbu, a keď ich autobus dovezie na Strelníky, čudujú sa, či vystúpili nesprávne. Takže takto je to s tou našou Šajbou.